Vad tycker partierna?

Det kan vara svårt att hålla koll på vad alla olika partier tycker om olika saker. Här har vi gjort en sammanställning av vad de olika partierna tycker i fildelningsfrågan. Mer information kan du säkert läsa på de olika partiernas hemsidor.

 Piratpartiet – för icke-kommersiell fildelning

(PP) tycker att all icke-kommersiell fildelning ska vara tillåten.

 Vänsterpartiet – för icke-kommersiell fildelning

För privatpersoner är målet att släppa fildelningen fri – det är endast i kommersiella sammanhang upphovsrätten skall hävdas. Kulturlivet bibehålls genom mer progressiva affärsmodeller, (V) hävdar att fildelare fortfarande spenderar mycket pengar på olika kulturformer. Vidare är ett mål att utvigda biblioteks-konceptet där digitala utgåvor av film och musik skall tillhandahållas, med hjälp av skatten.

 • Vänterpartiet röstade för en starkare upphovsrätt 2005, som bland annat gjorde nedladdning olagligt.
 • Agerade stödparti åt Socialdemokraterna 2006 då regeringen gav polisen och åklagare i uppdrag att prioritera fildelningsbrott. “Åtgärderna ska i första hand inriktas på bekämpningen av de rättsintrång som utförs med hjälp av internet”.

 Socialdemokraterna – för en stark upphovsrätt

Är positiva till laglig fildelning, men anser att det är väldigt viktigt att det finns en stark upphovsrätt och att ge upphovsrättsinnehavare betalt genom att fortsätta förbjuda det som idag är illegal fildelning.

 • Socialdemokraterna röstade för en starkare upphovsrätt 2005, som bland annat gjorde nedladdning olagligt.
 • Socialdemokraterna röstade för Datalagringsdirektivet 2005 i EU-parlamentet.
 • Satt i regeringen 2006 och gav polisen och åklagare i uppdrag att priortiera fildelningsbrott. Direktiv Ju2006/1993/PO. “Åtgärderna ska i första hand inriktas på bekämpningen av de rättsintrång som utförs med hjälp av internet”.
 • Röstade i riksdagen för införande av Datalagringsdirektivet som tvingar alla operatörer att lagra abonnemangsuppgifter.
 • Röstade för att polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter vid misstanke om fildelning.

 Miljöpartiet – positiva till fildelning i teorin

Att kriminalisera medborgare som fildelar anser Miljöpartiet vara fel, och hänvisar istället till de möjligheter som fildelning för med sig. Bland annat hävdar MP att musik- och skivindustrin överdriver den kris som branschen anser sig vara i – istället pekar de mot att den digitala handeln har ökat. Vidare ställer sig MP emot en speciell avgift eller en punkskatt på bredband.

 • Agerade stödparti åt Socialdemokraterna 2006 då regeringen gav polisen och åklagare i uppdrag att prioritera fildelningsbrott. Direktiv Ju2006/1993/PO. “Åtgärderna ska i första hand inriktas på bekämpningen av de rättsintrång som utförs med hjälp av internet”.
 • Miljöpartiets EU-parlamentariker 2009-2014 Isabella Lövin håller inte alls med sitt parti och arbetar i en annan riktning.

 Moderaterna – vill inte legalisera den fildelning som finns idag

Upphovsrätten som koncept är något som (M) tror på, och anser det vara vitalt för kulturskapare för att kunna hävda sin rätt till, och tjäna pengar på, sina verk. (M) vill se fler lagliga alternativ till (illegal) fildelning, delvis genom tjänster som Spotify och Voddler, men också göra det lättare för upphovsrättsinnehavaren att antingen korta ned, eller helt avsäga sig sin upphovsrätt. I juni 2006 förklarade partiledare att ”vi [inte] kan jaga en hel ungdomsgeneration” – Sverige har dock gått mer och mer åt ett övervakningssamhälle, i och med IPRED-lagen – ett utmärkt verktyg för att jaga en hel ungdomsgeneration av fildelare.

 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev från 2009 bett åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott.
 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev från 2009 bett rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Rikspolisstyrelsen svar har diarienummer PoA 423-548/09.
 • Röstade för en starkare upphovsrätt 2005, som bland annat gjorde nedladdning olagligt.
 • Röstade i riskdagen för införande av Datalagringsdirektivet som tvingar alla operatörer att lagra abonnemangsuppgifter.
 • Röstade för att polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter vid misstanke om fildelning.

 Centerpartiet – är för en stark upphovsrätt

(C) anser att (laglig) fildelning i sig är något positivt, som bidrar till nya sätt att kommunicera – däremot skall den som innehar upphovsrätt alltid ha rätt att bestämma över sitt/sina verk, och erhålla ekonomisk ersättning för sitt arbete. Problematiken infinner sig dock i det faktum att upphovsrätten generellt sett värderas för högt i relation till den personligen integriteten. Därför vill (C) grundlagsskydda rätten till integritet. Som många av de andra riksdagspartierna anser även (C) att ett system där konsument och producent kan mötas på marknaden. Vidare anser (C) att det snarast är den som tillverkar och sprider en kopia av ett upphovsrättsskyddat verk som skall straffas, snarare än den som tillgodogör sig verket.

 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev 2009 bett åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott.
 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev från 2009 bett rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Rikspolisstyrelsen svar har diarienummer PoA 423-548/09.
 • Centerpartiets Lena Ek deltog inte i omröstningen för datalagringsdirektviet 2005 i EU-parlamentet.
 • Röstade i riskdagen för införande av Datalagringsdirektivet som tvingar alla operatörer att lagra abonnemangsuppgifter.
 • Röstade för att polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter vid misstanke om fildelning.

 Kristdemokraterna – är för en stark upphovsrätt

(KD) vänder sig totalt emot fri fildelning, då de hävdar att upphovsrättsinnehavaren har rätt till sina verk, ”även om de finns tillgängliga på internet”, och hänvisar till att marknaden löser alla problem.

 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev 2009 bett åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott.
 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev från 2009 bett rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Rikspolisstyrelsen svar har diarienummer PoA 423-548/09.
 • Röstade för en starkare upphovsrätt 2005, som bland annat gjorde nedladdning olagligt.
 • Röstade i riskdagen för införande av Datalagringsdirektivet som tvingar alla operatörer att lagra abonnemangsuppgifter.
 • Röstade för att polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter vid misstanke om fildelning.

 Folkpartiet – vill inte legalisera den fildelning som finns idag

Vill kort och gott ”modernisera” lagen om upphovsrätt, då ny teknik ställer nya krav, och dessutom jobba för att utöka de lagliga alternativen för fildelning.

 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev 2009 bett åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott.
 • Sitter i regeringen och har i regleringsbrev från 2009 bett rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Rikspolisstyrelsen svar har diarienummer PoA 423-548/09.
 • Röstade för en starkare upphovsrätt 2005, som bland annat gjorde nedladdning olagligt.
 • Röstade i riskdagen för införande av Datalagringsdirektivet som tvingar alla operatörer att lagra abonnemangsuppgifter.
 • Röstade för att polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter vid misstanke om fildelning.

 Sverigedemokraterna – vill inte legalisera den fildelning som finns idag

Anser att äganderätten och upphovsrätten äger företräde framför informationsutbyte, vilket SD i grunden anser vara någonting positivt. Fildelning, i ordets traditionella mening, skall alltså även fortsättningsvis vara olagligt – polisiär prioritet skall dock ligga på annat än illegal fildelning. För att komma till bukt med sakfrågan föreslås bättre kommersiella lösningar som ett alternativ.

 • Röstade i riksdagen för ett eget förslag till datalagring där uppgifterna enbart får sparas i Sverige.
 • Motionerat om att polisen inte ska jaga fildelare om straffet enbart är böter, vilket snarare visar på okunskap i frågan eftersom i princip alla som fälls även får villkorligt fängelse.

Tack till Alexander Jansson.

Brottskod 5101 – en kampanj av Ung Pirat
Originaldesign av WooThemes – bearbetning av Jimmy Callin
Kontakt: info@ungpirat.se

Creeper