Pågående mål

Här hittar du en lista på inplanerade rättegångar, när domar faller samt en lista på pågående utredningar.
Uppdaterad 2014-05-14

Kommande rättegångar:

Domar som kan överklagas:

Kommande domar:

 • 2014-05-25 Göteborgs tingsrätt B 6894-13. Person som från början av sommaren 2011 fram till början av 2013 har laddat upp ca 130 filmverk via sajten biosalongen.net samt på olika sätt ha administrerat sajten tillsammans med andra personer. I målet finns även en person som har medverkat till dessa brott. APB gjorde polisanmälan. [Stämningsansökan saknas] APB:Tillslag i Göteborg Nyteknik: 50-Åring åtalas för fildelning
 • Västmanlands tingsrätt. B 4234-09 [Stämningsansökan saknas] AB:Polis anhöll fildelare vlt:Han hade tusentals filmer på servern
 • Svea hovvrätt, B 5501-13. 26 november dömde Göteborgs tingsrätt  en person för att ha delat ut ett outgivet musikalbum via thepiratebay. Personen dömdes till 80 dagsböter. Skadeståndsanspråket på 1,5 miljoner kronor drogs tillbaka precis innan huvudförhandlingen. [Tingsrättens dom saknas] [Skadeståndsanspråk] [Stämningsansökan] DN:Dubbelunikt åtal mot fildelare SVD: Fildelare delade ut outgiven skiva
 • Högsta domstolen, B 3510-11. I hovrätten fälldes den åtalade till 50 dagsböter och 11.780 kronor i skadestånd till C More för att ha länkat till dolda, men okrypterade, ishockeysändningar. Matcherna ansågs inte vara skyddade då kommentatorernas, kameramännens eller bildproducenternas arbete inte ansågs vara ett verk. Däremot är reprissekvenserna skyddade enligt hovrätten. Högsta domstolen har skickat ett förhandsavgörande till Europadomstolen där kärnfrågan är vad som menas med begreppet “överföring till allmänheten”. HD skickade frågan 2013-05-15 och normalt tar det över ett år innan ett svar kommer. [Protokoll HD] Wikipedia:Canal_Plus-fallet
 • Högsta domstolen, B 2489-13. HD ska avgöra hur högst straffvärdet ska vara när fildelning sker vanemässigt och vid flera tillfällen. Om personen inte dömds till villkorlig dom kan polisen inte göra husrannsakan i fortsättningen i liknande ärenden. I april 2013 skärpte Svea hovrätt domen mot den 25-åring som tidigare fälldes av Nacka tingsrätt med 10 dagsböter, och inte villkorlig dom som åklagaren yrkade på. 8 februari dömde Nacka tingsrätt en 25-åring för att via The Pirate Bay och Torrentbytes ha ha fildelat 60 filmer. Den dömde är en onlinespelare och hade som rutin att stänga av uppladdningen när filmen var hemladdad. I några enstaka fall laddades filmerna upp en längre tid. [Överklagan av RÅ] [Hovrättens dom] [Tingsrättens dom] [Rättegången live, del 1] [Rättegången live, del 2] [Stämningsansökan] NVP: Martin fildelade – och åkte fas
 • Högsta domstolen, B-5811-13. 25 oktober dömde Hovrätten för Västra Sverige personen som drev torrentsiten Powerbits till fängelse. Han dömdes till medhjälp till upphovsrättsbrott. Mellan mars-april 2009 har nio musikalbum, tio filmer och 2 000 andra opreciserade film och musikverk fildelats via siten, för detta fick personen 1 år fängelse. Powerbits lade ner sin verksamhet direkt efter att det stod klart att TPB var olaglig att driva. Då den dömde samtidigt drev en enskild firma ansåg tingsrätten och hovrätten att personen borde ha bokfört alla ekonomiska transaktioner. Personen fick tidigare ett skattetillägg på 970 000 kronor då donationerna till siten inte hade beskattats. Hovrätten beslutade också att förverka de 390 000 kronor som beslagtogs vid husrannsakan då det ansågs vara donationer från torrentsiten. Personen fick även näringförbud i tre år. [Hovrättens dom] [Tingrättens dom] [Stämningsansökan] HD: Åtalas för fildelning DN: Bonde fick fängelse för fildelning

 

Utredningar med målnummer:

En utredning hamnar hos tingsrätten först när åklagaren har lämnat in ett åtal, eller om den misstänkte av någon anledning överklagar ett beslut (exempelvis ett beslag), eller begär en advokat. Nästa bevakningsdatum är egentligen ett internt datum hos tingsrätten men det är då vi ringer upp tingsrätten för att höra vad som händer. Oftast är det den it-forensiska undersökningen av datorer som tar lång tid.

Andra förundersökningar
Listan under visar de ärenden som finns hos Internationella åklagarkammaren och där en förundersökning är inledd. På grund av sekretess kan vi inte gå vidare och ta fram mer information om fallen.

 • AM-196211-11
 • AM-173217-11 (två brottsmisstankar)
 • AM-90978-12 (tillslaget mot PRQ, brottskod5102: brott mot upphovsrättslagen men ej genom fildelning)
 • AM-78921-12
 • AM-37706-13
 • AM-49865-13
 • AM-105558-13
 • AM-22737-13
 • AM-98493-12
 • AM-164197-13
 • AM-161178-13

Nedlagda ärenden
Endast ärenden sedan april 2012

 • AM-174105-13
 • AM-122325-13
 • AM-201304-12
 • AM-142579-12
 • AM-46002-12 (tillslaget mot PRQ)
 • AM-160861-11 (tillslaget mot PRQ)
 • AM-129399-13, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-78914-12, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-40479-13, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-210244-11, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-210244-11, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-14711-13, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • Stockholms tingsrätt. B 14313-10. NSD: Kalixbo misstänks för illegal fildelning
 • AM-189193-11, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-98570-11, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-28612-10, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-69484-12, okänt varför förundersökningen är nedlagd.
 • AM-24659-12, går inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott.
 • AM-54359-12, den misstänkte är åtalad för annan grövre brottslighet och förundersökningen lades därmed ner den 11:e april.
 • AM-21752-12, den misstänkte är åtalad för annan grövre brottslighet och kommer troligen inte att åtalas för fildelning.

 

Foto av i_yudai

Brottskod 5101 – en kampanj av Ung Pirat
Originaldesign av WooThemes – bearbetning av Jimmy Callin
Kontakt: info@ungpirat.se

Creeper