Hur kan jag skydda mig?

Fildelning i mindre skala

Idag, januari 2013, har polisen möjlighet att begära ut abonnemangsuppgifter från din internetleverantör även om du fildelar en enstaka musiklåt. Däremot kan polisen enbart göra en husrannsakan hos dig om påföljden ligger på fängelsenivå (även villkorlig dom). Endast i enstaka fall har en åtalad person dömts utan att en husrannsakan är gjord.

Med stor sannolikhet kommer åklagaren att lägga ner förundersökningen om du enbart ägnar dig åt att ladda ner enstaka verk. Att ladda hem en film varje dag kan minska dina risker att åka dit, men du bör veta att upphovsrättsmaffian kan övervaka torrenttrackern eller ftpsiten och på så sätt “lägga ihop” all din fildelning i sina bevis.

VPN

VPN (Virtual Private Network) skyddar dig på ett bra sätt då all din trafik går via en anonym IP-adress. Förundersökningen kommer med all sannolikhet att läggas ner då de inte kan identifiera dig. Nackdelen med att fildela via VPN är att du kan få en försämrad hastighet.

Dold.se och relakks.com är exempel två stora svenska VPN-tjänster.

Kryptering

Att krytera sina hårddiskar innebär att polisen kommer att ha svårt att hitta bevis mot dig. Det som är intressant ur åklagarens synvinkel är:

  • att det är din dator och att det är du som brukar använda den
  • att själva fildelningsprogrammet, som du är misstänkt för att använda, finns på datorn
  • att de aktuella filmerna eller låtarna finns på datorn

Fördelen är också att åtalet inte kommer att utökas om du fildelar mer än vad Antipiratbyrån i första hand har samlat in bevis om. Exempelvis om Antipiratbyrån har samlat bevis mot dig om 10 filmer, men polisen hittar 50 filmer på din dator kan åtalet gälla samtliga 50 filmer.

Det finns idag, januari 2013, ett tingsrättsfall där en person dömdes mot sitt nekande och trots att alla lagringsdiskar (inte systemdisken med operativsystemet) var krypterade och som polisen inte kom in på. Att kryptera sina hårddiskar är ett bra, men inte ett skydd till 100%. Om du vill kryptera, kryptera alla enheter som du använder för att fildela eller prata om fildelning. Att ha en krypterad dator, men en okrypterad mediaspelare där filmerna ligger på en extern hårddisk skyddar dig med andra ord mindre bra.

Det är otroligt viktigt att datorn är i lösenordsskyddat läge när polisen gör husrannsakan hos dig. I annat fall kan polisen göra en undersökning av din dator live på plats.

Fildela över grannens trådlösa nätverk – FEL

Många tror att det är säkert att fildela så länge man gör det på grannens trådlösa nätverk. Det är fel. Risken minskar en aning, men det är inte säkert. Det är relativt lätt för polisen att spåra upp dig och få till stånd en husrannsakan hemma hos dig efter att ha konstaterat att den aktuella datorn inte fanns hos din granne.

 

Läs vidare om du skulle bli misstänkt.

Brottskod 5101 – en kampanj av Ung Pirat
Originaldesign av WooThemes – bearbetning av Jimmy Callin
Kontakt: info@ungpirat.se

Creeper